سبقت مجاز
×
ddd

سوژه های منتشر شده...

[ شما هم می توانید سهیم باشید... ]
تاریخ انتشار در روزنامه:
96/06/28

قد كشيدن درخت مهرباني در برابر…

طرح بوي‌ماه مهر؛ طرحي براي شادي دانش‌آموزان مدارس استثنايي ادامه مطلب تحصيلي -آموزشي

گزارش
اقدامات
بله
کمک میکنم
  • بازگشت
تاریخ انتشار در روزنامه:
96/06/25

حال امير علي كوچولو خوب نيست!

استخوان‌هاي شكننده؛ بيماري نادري است كه خواب راحت را از چشمان پسر 10 ساله ربوده است ادامه مطلب مالي- درماني

گزارش
اقدامات
بله
کمک میکنم
  • بازگشت
تاریخ انتشار در روزنامه:
96/06/21

سه سال زندگي با داروهاي شيمي درماني

روايت دردهاي بي‌شمار دركنار عشقي ابدي كه قدرت تحمل آنها را به يك زوج داده است ادامه مطلب مالي -درماني

گزارش
اقدامات
بله
کمک میکنم
  • بازگشت
تاریخ انتشار در روزنامه:
96/06/14

عشق مادري كه آرام ندارد

مادر از كارافتاده بابك تمام زندگي‌اش را وقف نگهداري از پسر جواني كرده كه معلوليت بر زندگي‌اش سايه انداخته است ادامه مطلب مالي- درماني

گزارش
اقدامات
بله
کمک میکنم
  • بازگشت
تاریخ انتشار در روزنامه:
96/06/11

چهل و پنج سال شب زنده داري

پدر از كارافتاده، بار سنگين معلوليت 5فرزندش را به دوش مي‌كشد و حالا از ادامه تأمين مخارج زندگي بازمانده است ادامه مطلب مالي -درماني

گزارش
اقدامات
بله
کمک میکنم
  • بازگشت
تاریخ انتشار در روزنامه:
96/06/07

ديگر نمي‌توانم روي پاهايم بايستم

دختر نوجوان تمام توان و انرژي خود را براي نگهداري از مادرش كه مبتلا به سرطان است خرج مي‌كند اما توان كم‌مالي امانش را بريده است ادامه مطلب مالي -درماني

گزارش
اقدامات
بله
کمک میکنم
  • بازگشت